• A
  • A
  • A

Piątek, 30 września 2022 r.

Wery

Deklaracja dostępności serwisu www.klonowa.pl

     

Urząd Gminy w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.klonowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.klonowa.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2013.06.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.03.01.
Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona zostanie w najbliższym czasie zmieniona i dostosowana do wymogów dostępności cyfrowej.
Strona internetowa jest zgodna w części z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż:
-    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
-    niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w całości;
-    niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów;
-    niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
-    nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na polski język migowy;
-    nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”;
Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż:
-    dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
-    treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Urzędu Gminy Klonowa opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
    
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.03.22.

    

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Świtała, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 8208493. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

   

Dostępność architektoniczna

  

Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa
Do budynku prowadzą 3 wejścia. 2 wejścia są od strony ul. Ks. Józefa Dalaka, w tym wejście główne.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Trzecie wejście (tylne) jest od strony ul. Czajkowskiej i budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Do tego wejścia prowadzą schody i nie ma tam podjazdu.
Na wprost wejścia głównego znajduje się winda, za pomocą której można dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku. Budynek posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne oraz środki techniczne i zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Sekretariat znajduje się na I pietrze. Jest to pokój nr 10, który znajduje się w skrzydle po prawej stronie po wyjściu z windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie  nie ma pętli indukcyjnych.
  
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W urzędzie nie na w chwili obecnej bieżącej możliwości  można skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa będzie dostępna w przyszłości. Istnieje możliwość skorzystania z takich usług po wcześniejszym powiadomieniu o takiej potrzebie.
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa
   
Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Klonowej jest Jacek Lesiak (kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 43 8208493).
 

Raport_dostpnoci_wer_11

Raport_dostpnoci_wer_22


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.